Klachten over diensten en of producten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening.

 

Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

 

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.

Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

 

Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

 

Gaarne per post via:

 

KRMULLER.COM

Postbus 17

4100 AA

Culemborg

 

Of per e-mail via:

 

klachten@krmuller.com

 

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord.

Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

 

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.